qarabag tarixi haqqinda m?

+56 голосов
спросил 15 Янв, 18 от owen01 (230 баллов) в категории Кино, Теледидар
AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu — Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi tədqiqat institutu. ... Tarixi" şöbəsi; "
Qafqaz tarixi" şöbəsi; "Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi" şöbəsi; "Qarabağ tarixi
" şöbəsi; "Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası" şöbəsi; "Azərbaycan diasporu" ...

10 Ответы

+95 голосов
ответил 15 Янв, 18 от SherylA59733 (610 баллов)
выбран 15 Янв, 18
 
Лучший ответ

QARABAĞ AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ ....

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın bütün tarixi ərazisində öz siyasi hakimiyyətinin bərqərar edilməsinə çalışırdı. ... Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri Ə.M.Topçubaşov ( 1862-1934) Osmanlı dövlətinin xarici işlər naziri ilə 1918-ci il noyabrın 18-də İstanbulda ...
0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от ShelleyStopf (600 баллов)

Qarabağ abidələri.

“Qarabaği”, “Bərdəi” təxəllüsü ilə tanınmış onlarla mütəfəkkir yetişmiş, onların adı, şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında məlumatlar tarixə çevrilmişdir. XI-XII əsrlərdə memarlığın əsas ... Qarabağ zonasında çoxu müsəlman dövrünə aid olan 2000– dən artıq müxtəlif tarixi və mədəni abidələr qeydə alınmışdır. Bunların arasında ...
0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от ezhxkjrgz0 (180 баллов)

Təvəkkül Əliyev.

Əmirəhməd və Qurd təpələri haqqında ilk məlumat. Azərb.SSR EA-nın Xəbərləri, tarix ... “Kitabi Dədə-Qorqud”da təsvir olunan qalaların tarixi kökləri haqqında. .... Qarabağın arxeoloji abidələri (Ən qədim dövrlərdən erkən Əhəməni dövrünə qədər) “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, 2006, № 1, s.58-66. Qarabağın ...
0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от MerleP255524 (610 баллов)

AMEA Tarix İnstitutu - Vikipediya.

AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi tədqiqat institutu. ... Tarixi" şöbəsi; " Qafqaz tarixi" şöbəsi; "Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi" şöbəsi; "Qarabağ tarixi " şöbəsi; "Azərbaycanın tarixi demoqrafiyası" şöbəsi; "Azərbaycan diasporu" ...
0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от FDHJulio445 (340 баллов)

Məktəbdə "Qarabağ tarixi" muzeyi yaradıldı - YouTube.

10 May 2016 ... Qarabağa aid rəsmlər, kitablar, şəkillər və xalq yaradıcılığı nümunələri. Bakı şəhəri 153 nömrəli orta məktəbdə yaradılan və Azərbaycanda ilk olan “Qarabağ t ...
0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от WindyF885127 (260 баллов)

Tarix.

Xanlığın mərkəzi hələ Şahbulaq qalasında olarkən dəniz səviyyəsindən 1300- 1600 m hündürlükdə yerləşən əlçatmaz dağ yaylasında yeni şəhər-qalanın tikinti işlərinə başlanıldı. Əhalinin təhlükəsizliyi üçün zəruri işlər görüldükdən sonra 1756/57-ci ildə Pənahəli xan Qarabağ xanlığının paytaxtını Şahbulaq qalasından yeni ...
0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от hmwmilods7 (310 баллов)

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu.

Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər. Bakı, 2005. (12 dildə). 2. Я.М.Махмудов. Азербайджан и Европа. Москва, «Ирис групп», 2010. Y.M.Mahmudov. Azerbaijan and Europe (Medieval diplomatic relations) London-New York, 2010. 3. Y.M.Mahmudov. History of Azerbaijan Early Renaissance (second half of the IX – early ...
0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от ddfqipl883 (340 баллов)

İtirdiyimiz tarixi yurdlar: Zəngəzur.

Zəngəzur mahalının tarixi ərazisi qərbdən Zəngəzur, şərqdən Qarabağ dağları ilə əhatələnmiş geniş bölgə olub. ... Siyasi və Təşkilat bürolarının birgə iclasında 3- cü məsələ kimi “Ermənistanda İnqilab Komitəsinin Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin elan olunması haqqında teleqramı“ müzakirə edildi və qərar çıxarılmışdı.

Məktəbdə "Qarabağ tarixi" muzeyi yaradıldı

0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от pompkrwofru (220 баллов)

Tarix.

Mahmudov Y. Qarabağ. Mahmudov Y. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi. Махмудов Я. Взаимоотношения государств Аккоюнлу и Сефевидов с западноевропейскими ... Мамедов Т. М. Кавказская Албания в IV-VII вв. Mustafazadə Tofiq. Quba xanlığı. Нифталиев И. Азербайджанская ССР в экспансионистских ...

image

image

image

image

0 голосов
ответил 15 Янв, 18 от dzgukc1964 (480 баллов)

Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. Qarabağ tarixi [PDF] - Все для ....

30 Avq 2012 ... Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin oxucularımıza təqdim edilən Qarabağ tarixi adlı əsəri Azərbaycanın XVIII-XIX əsrlər tarixinə aid qiymətli ilk ... müqəddimədə müəllifin şəxsiyyətindən bəhs edir onun tərcümeyi-halı haqqında M.F. Axundovun köməyilə Mirzə Camalın oğlu Rzaquludan məlumat aldığını ...
...